Inschrijfreglement en voorwaarden BALK TOPfestival 2019

Let op: De inschrijving voor het festival is reeds gesloten. Dit reglement dient ter refentie voor de groepen zich ingeschreven hebben.


Organisatie 

De organisatie van het festival is in handen van stichting BALK TOPfestival


Doelstellingen van het BALK TOPfestival

1. Een landelijk podium bieden voor groepen van alle leeftijden in het genre licht vocale muziek en muziektheater.
2. Ontmoeting verschillende genres: close harmony, pop, jazz en muziektheater, met en zonder microfoons, a cappella, met geluidsband en/of eigen combo.
3. Stimulering van kwaliteit door middel van competities en workshops in een inspirerende omgeving.


Wie kan zich inschrijven?

Het BALK TOPfestival heeft een open karakter, maar gaat voor topkwaliteit. Zowel BALK als niet BALK-leden kunnen zich kandideren voor deelname. Bij gelijke kwaliteit heeft een BALK-lid voorrang op een niet BALK-lid. Een onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt de kwaliteit.


Inschrijven tot 1 april 2019

Inschrijven als kandidaat voor deelname kan alleen via het digitale inschrijfformulier op balktopfestival.nl tot 1 april 2019. Te late inschrijvingen worden niet meer in behandeling genomen.

Separaat aan de digitale inschrijving dienen deelnemers vóór 1 april minimaal 2 links naar recente youtube-video’s te versturen via het formulier op balktopfestival.nl. Deze video’s dienen een beeld te geven van het huidige muzikale en artistieke niveau van de groep. Vermeld hierbij duidelijk de naam van de groep en de gezongen stukken inclusief artiest, componist en eventuele arrangeur.

Pas als aan deze twee voorwaarden is voldaan, is sprake van definitieve inschrijving en zal deze in behandeling worden genomen.
Uiterlijk 1 juni 2019 ontvangen groepen bericht over plaatsing.


Kosten voor deelname

♦ BALK-lid: € 20,00 per deelnemer

♦ Niet BALK-leden: € 27,50 per deelnemer

(Het is het overwegen waard om BALK-lid te worden. Indien je opgeeft dat je per 1 januari 2020 lid wordt van BALK, bedragen de kosten €20,00 per deelnemer)

♦ Jeugd-/jongerenkoren:

  • € 5,00 per deelnemer voor BALK-leden, met een maximum van € 100,00. Per 5 deelnemers wordt 1 toegangskaart voor een begeleider verstrekt.
  • € 10,00 per deelnemer voor niet BALK-leden met een maximum van € 200,00. Per 5 deelnemers wordt 1 toegangskaart voor een begeleider verstrekt.

(Het is het overwegen waard om BALK-lid te worden. Indien je opgeeft dat je per 1 januari 2020 lid wordt van BALK, bedragen de kosten €5,00 per deelnemer)

♦ Dirigent/musici/regisseur: gratis

 

Grote groepen adviseren wij om 80% van het aantal leden op te geven als deelnemer. Tot uiterlijk 15 september 2019 kunnen de definitieve aantallen worden doorgegeven en worden eventuele extra deelnemers gefactureerd.

 

Inschrijfgeld afmeldingen en restitutie

Het inschrijfgeld wordt automatisch geïncasseerd na definitieve plaatsing, in de maand juni. Bij afmelding vóór 15 september 2019 wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van € 50,- administratiekosten.
Bij afmelding na 15 september 2019 vindt géén restitutie plaats.


Competities

Er zijn competities in 4 categorieën:

In alle categorieën kan met of zonder begeleiding van piano, combo of audiotrack worden opgetreden. Op ieder podium is een (elektrische) piano aanwezig.

Categorie 1: Grote groepen (min. 30 zangers)

Competities:

♦ TOPklasse

♦ Eerste klasse

♦Tweede klasse*

Categorie 2: Middelgrote groepen (12 tot 30 zangers)

Competities:

♦ TOPklasse

♦ Eerste klasse

♦Tweede klasse*

Categorie 3: Kleine groepen (tot maximaal 11 zangers)

Competities:

♦ TOPklasse

♦ Eerste klasse

♦Tweede klasse*

Jeugd- en jongerenkoren (75% van de zangers is jonger dan 18 jaar)

Competities:

♦ TOPklasse

♦ Eerste klasse

*bij voldoende kwalitatief goede aanmelding


De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor om in samenspraak met de selectiecommissie de hierboven genoemde categorieën anders in te delen, indien het aanbod van de ingeschreven groepen daar aanleiding toe geeft. De festivalorganisatie zal dit bij de definitieve selectie met alle geplaatste groepen communiceren. 


 Zangtijden

Max. zangtijd  Max. podiumtijd
Grote groepen 20 minuten 25 minuten
Overige categorieën 17½ minuten 20 minuten


Selectie voor definitieve plaatsing

Een onafhankelijke selectiecommissie bestaande uit onafhankelijke en vakkundige professionals beslist wie er deelnemen aan het TOPfestival en in welke competitie een deelnemer uitkomt. Daarbij geldt dat de nummers 1 en 2 van de TOPklasse en de nummers 1 en 2 in de eerste klasse van de competities in 2017, reeds automatisch geplaatst zijn in de TOPklasse. De nummers 1 en 2 van de 2e klasse zijn automatisch geplaatst in de 1e klasse. De nummers 1 en 2 van de 3e klasse zijn automatisch geplaatst in de 2e klasse.

Uiterlijk 1 juni 2019 ontvangt elk ingeschreven groep bericht over wel/niet plaatsing. Niet direct geplaatste groepen komen op een reservelijst, voor het geval dat een groep zich afmeldt. De selectiecommissie bepaalt de volgorde van de reservelijst. 


Jurering

Bij iedere competitie is een jury aanwezig van 3 deskundigen (dirigent, vocal coach en regisseur). Ieder jurylid maakt een rapport op, met beoordeling van de groep op de volgende punten:
• Technische uitvoering: zuiverheid en balans, ritmiek en fasering, uitspraak en dictie, vocaliteit en klankkwaliteit.
• Artistieke uitvoering: podiumpresentatie, dynamische schakering, interpretatie, repertoirekeuze.
• Algemene indruk


Arrangeerprijs

Zing je een bijzonder arrangement, dat speciaal voor of door groep geschreven is, dan kun je meedingen naar de arrangeerprijs. Stuur je arrangement in muzieknotatie (PDF), vóór 15 september 2019 naar het e-mailadres arrangeerprijs@balknet.nl. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat je dit nummer tijdens de competitie ten gehore brengt.


Deelname-reglement

Bij plaatsing ontvangt elk deelnemende groep het complete reglement met afspraken over techniek, aan te leveren informatie en overige artistieke, organisatorische en logistieke afspraken.


 

Voor vragen over het BALK TOPfestival :

topfestival@balknet.nl